Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.6.1968)


Problém č. 219 – originál

Pavel Vyoral, Lozorno

Mat 2. ťahom


Problém č. 220 – originál

Ladislav Kočík, Košice

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 219 biely Kg3 De8 Vg7 Je3 Pb4 c2 (6 kameňov), čierny Kd4 Pd2 d6 g6 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 220 b. Kh3 Dh5 Vf4 Sb7 Sd4 Jb3 Jd2 Pc5 (8), č. Ke6 Db6 Vf6 Je3 Jf5 Pd5 d7 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. 5 správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 211 (Tutko) z 3. mája: 1.e3 hrozí 2.Jc5, Jf6, Jd2, Jg3 mat, po každom ťahu čierneho však vychádza len jeden z týchto matov – téma poloobrán.

Riešenie problému č. 212 (Bista) z 3. mája: 1.Va5 hrozí 2.Jd6 mat, 1...V1e5, Se5, Ve6 2.Vf6, Je7, Vg5 mat. Grimshawova téma na e5 a blokovanie e6 – jednoduché, ale dobre konštruované.

Knižné ceny vyhrávajú: Štefan Burkuš, Vetrňa 144, okr. Trebišov, B. Gajdošík, Zvolen, ul. kpt. Nálepku 1845, Ľ. Lipka, Banská Štiavnica, SPŠCH, Teodor Mikeska, Bratislava, Suché Mýto 2 a J. Trabalík, Bratislava, VŠ Jana Žižku – 2A.


Opravy problémov

Problém č. 125 (Kováčik) z 18. marca 1967 opravuje autor pridaním čierneho Jc1 (b. Kg4 De1 Vf7 Sc8 Pe2 g6, č. Ke8 Va8 Sg8 Jb7 Jc1 Pa6 g7, mat 3. ťahom, 1.Df2).

Problém č. 161 (Katreniak) z 26. augusta 1967 opravuje autor vynechaním Pf4 (b. Kd8 Dc3 Vf8 Se2 Se5 Je7 Jf7 Pd6, č. Ke4 Vf1 Vg6 Ja3 Jc2 Pc4, mat 2. ťahom, 1.Sf4).

Problém č. 207 (Labai) z 12. apríla t. r. opravuje autor za spolupráce Jána Agarského takto: b. Kb2 Dg5 Ve6 Sh7 Ja5 Jd5 Pd3 (7), č. Kd4 Vg6 Jf8 Jg4 Pc5 (5), mat 2. ťahom, 1.Vd6 hrozí 2.Jf6 mat, varianty 1...K:d3, V:d6, V:g5, Je3 (nezávažný duál po 1...Ve6 2.Jb3, Jc6 mat).

Za objavenie prípadných nekorektností v týchto opravách udelíme knižné prémie.

* Našim prispievateľom pripomíname, že 30. júna 1968 je posledným termínom na poslanie problémov do tematického skladateľského turnaja Pravdy! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred