Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.5.1968)


Problém č. 211 – originál

Jozef Tutko, Dlhé nad Cirochou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 212 – originál

Emil Bista, Kľak

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 211 biely Kh1 Sf4 Jb3 Jh5 Pe2 (5 kameňov), čierny Ke4 Sf5 Pd3 d5 f3 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 212 b. Kh5 Va4 Vg6 Sh2 Jc8 Jh7 Pd3 (7 kameňov), č. Kf5 Vd5 Ve1 Sb2 Pd7 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Č. 211 je desiatou prvotinou v Pravde – schéma nie je síce zložitá, autor ju však spracoval dokonale a celkom sám, takže má všetky predpoklady rýchlo si osvojiť základy skladateľskej techniky. Druhá úloha pochádza od autora, ktorý začínal pred pár rokmi v Smene a po dlhšej odmlke sa opäť mieni vrátiť ku skladbe. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Novinky z kompozičného šachu

* ÚV ČSTV udelil nedávno titul majstra športu dvom šachovým skladateľom: Jurajovi Brabcovi z Bratislavy a Jindřichovi Fritzovi z Prahy. V ČSSR je teraz 6 majstrov športu v kompozičnom šachu, z toho traja na Slovensku – ich tvorbe venujeme miesto v našej rubrike o niekoľko týždňov.

* Problémový krúžok ZK Kotva Praha vydal v minulom roku prvé číslo svojho Členského zpravodaja, v ktorom jeho redaktor Ilja Mikan pri hodnotení Preboru ČSSR 1963-65 sa znevažujúco a neobjektívne vyslovil o tvorbe slovenských šachových skladateľov. Odpoveď 11 slovenských autorov má vyjsť v 2. čísle, ktoré malo byť vydané v januári t. r. Odporúčame záujemcom, aby ho pourgovali u redaktora, Praha 2 – Vinohrady, Krkonošská 10. V čísle vyjde aj zpráva o XI. konferencii Medzinárodnej kompozičnej komisie v Tampere.

* Po 15-ročnej prestávke sa má koncom tohto alebo začiatkom budúceho roku uskutočniť v Prahe Celoštátna konferencia československých šachových skladateľov. Vyše 40 autorov bude na nej hovoriť o perspektívach rozvoja kompozičného šachu v ČSSR.

* Ohlasovaný memoriál Júliusa Breyera v skladbe retrográdnych šachových problémov (Pravda, 30.9.1967) sa nateraz neuskutoční, pretože maďarská problémová organizácia nesúhlasila s témou, ktorú navrhol K. Fabel.


Vzad <<  >> Vpred