Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.7.1968)


Problém č. 227 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Dd2 Jd5 Jf5 Pb4 b5 c2 g2 h5 (9), č. Ke6 Vh2 Sc8 Jg5 Pa6 d7 e4 f3 f7 h7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Nesmiete prehliadnuť zvodnosť 1.Dd4 – riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 219 (Vyoral) zo 7. júna: 1.Dh8 hrozí 2.Ve7 mat a tri modelové maty po 1...Kc3, K:e3, Ke5.

Riešenie problému č. 220 (Kočík) zo 7. júna: 1.Je4 hrozí 2.Jg5 mat, varianty po 1...d:e4, d6, D:c5, J:d4, Vg6.

Knižné ceny vyhrávajú: Milan Bukovčan, SPTŠ, Nitra (Šindolka), Vladimír Golha, Nové Zámky, Výpalisko A, Vladimír Hanvald, Dolný Kubín, SNP 615/2, Štefan Hurčík, Tatranská Polianka, Lab. odd. LÚ a M. Kuzma, Rožňava – Čučma 161.


* * *

Exmajster sveta Tal má stále veľký okruh ctiteľov pre podnikavý štýl svojej hry. Jeho vôľa po víťazstve, sebavedomie a obľuba riskovať prejavuje sa v tom, že aj v partiách proti veľmajstrom je vždy pripravený obetovať materiál. Ani nasledujúca partia hraná na tohtoročnom medzinárodnom turnaji v holandskom Beverwijku nie je v tom smere výnimkou.


Francúzska obrana

Biely: Tal               Čierny: Donner

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.a3 S:c3+ 6.b:c3 Dc7 7.Jf3 b6 8.a4 Sa6 9.S:a6 J:a6 10.De2 Jb8 11.a5 b:a5 12.Sa3 Jd7 13.d:c5 Je7 14.c6. Obeť pešiaka motivovaná tým, že po pripustení ťahu Je7-c6 by biely strelec nemal nijakú pôsobnosť. 14...D:c6 15.0-0 D:c3. Čierny bude stáť pred problémom, ako mobilizovať svoju kráľovskú vežu, resp. ako uviesť svojho kráľa do bezpečia. 16.Vfd1 Jc6 17.Sd6 Dc4 18.De3 De4 19.Db3 Jb6. Donner buduje obranu svojej pozície plánovité. Teraz pripravuje ťah f7-f6 s ukončením vývinu. Tal je preto prinútený obetovať tretieho pešiaka, aby získal ďalšie línie pre svoje ťažké figúry. 20.c4 D:c4 21.Da3 Da6 22.Vac1 Vc8 23.Jd2. Tal dosiahol pozíciu, s ktorou je veľmi spokojný. Svedčia o tom jeho sebavedomé glosy k tejto pozícii. V každom prípade treba mat veľké šachové znalosti, ale aj odvahu obetovať troch pešiakov za dosiahnutie tohto postavenia. 23...f6. Po tomto ťahu sa čierna pozícia náhle rozpadne. Prečo nehral Donner 23...Jd4? Veď po 24.V:c8+ D:c8 25.D:a5 Dd7 biely by ťažko našiel uspokojivé pokračovanie útoku. Odpoveďou je asi psychologický moment. Pred vykonaním tohto ťahu čierny ponúkol Talovi remízu a ten majúc troch pešiakov menej odmietol ponuku! 24.e:f6 g:f6 25.Df3 Kd7. Ani po zdanlivo lepšom 25...Jd7 sa čierny neubráni, napr. 26.Dg4 Kd8 27.D:e6 Ve8 28.D:d5 De2 29.Jc4 atď. 26.D:f6 Vhe8 27.Je4 Je7 28.Jc5+ V:c5 29.S:c5 Jc4 30.S:e7 a čierny sa vzdal, pretože po 30...V:e7 nasledovali by 31.V:d5+ Jd6 32.Vc7+ atď. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred