Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.9.1968)


Pokračovanie predbežného výsledku medzinárodnej súťaže v skladaní šachových problémov Pravda 1968Problém č. 236

Juraj Brabec, ČSSR

III. cena, Pravda 1968

Mat 2. ťahom


Problém č. 237

Juraj Brabec, ČSSR

IV. cena, Pravda 1968

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 236 biely Kh6 Da3 Vf3 Vh4 Sb1 Sb8 Jc4 Jg4 Pc5 d3 (10 kameňov), čierny Kd4 Ve2 Ve7 Sa8 Pd5 d6 g6 h7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 237 b. Kg8 Dg1 Vd7 Vf6 Sa2 Sh6 Jd2 Jd5 Pd3 g6 (10), č. Ke5 Dh3 Va4 Vh4 Sh2 Sh5 Jb8 Pa3 d4 e6 e7 f3 f5 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá úloha obsahuje zdanlivé hry 1...Vc2, Vb7 2.Jge5, Jge3 mat, zvodnosť 1.Jce3? a riešenie, druhá podobne 1...Va6, f4 2.Jc4, De1 mat, 1.Jb4? a riešenie. V riešení, ktoré treba poslať do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, uveďte aj zvodnostné varianty. Ďalej uvádzame posudok rozhodcu súťaže k obidvom úlohám.

Dve úlohy s mnohými príbuznými prvkami. O poradí rozhodol bohatší obsah (navyše 2 zámeny matu) ako aj lepšia forma č. 236 v porovnaní s č. 237, ktorého jediným kladom je uvoľňovanie poľa vo zvodnosti aj v riešení.

Riešenie problému č. 226 (Vyoral) z 5 júla: 1.c7 Jg6+ 2.Ke8! Jb7 3.c8J+! Kb8 4.Ja6+ K:c8 5.Jf5! a4 6.a3! tempo a mat ďalším ťahom. Štúdie sú ťažšie na riešenie ako dvojťažky alebo trojťažky, preto sa ani veľmi nedivíme malému ohlasu tejto štúdie medzi riešiteľmi. Napriek tomu, že bola pekná a pomerne jednoduchá.

Riešenie problému č. 227 (Jankovič) z 12 júla: Zvodnosť 1.Dd4? (a:b5) hrozí 2.Df6+, 1...e3 2.Jc7+, ale 1...K:f5!, intencia 1.Df4 (V:h5) hrozí 2.Dd6+, 1...e3 2.Jg7+ atď., žiaľ, aj dve vedľajšie riešenia 1.Jde3 a 1.Jde7. Autor zamýšľal zámenu variantov s modelovými matmi, tému známu z II. medzištátneho zápasu družstiev.

Knižné ceny vyhrávajú: Alexander Barczi, Rožňava, Špitálska 8, Mikuláš Dérer, Myjava, Pažite 448, Vendelín Prieložný, Kremnica, Psychiatrická liečebňa, Miroslav Slabý, Trnava, ul. F. Urbánka 9, Vincent Stoklas, Šurany, ul. Februárového víťazstva 15 a Jozef Vilem, Nové Zámky, Novomestská 14. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred