Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.11.1968)


 

Problém č. 249 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom


Problém č. 250 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 249 biely Ke3 Vb4 Vc5 Sh4 Jf2 Pf6 (6 kameňov), čierny Kc1 Vc2 Sg8 Pb5 e5 f7 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 250 b. Kg6 Db2 Vd8 Ve8 Sa1 Sg8 Jc3 Jd5 Pb5 d4 e4 (11), č. Kd3 Sa5 Pb3 b4 b6 e5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. V č. 249 si všimnite vzťah hrozieb a ťahov čierneho, druhá dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...e:d4, Kc4 2.De2, Jf4 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 236 (Brabec) z 27. septembra: Zdanlivé hry 1...Vc2, Vb7 2.Jge5, Jge3 mat, zvodnosť 1.Jce3? hrozí 2.Db4 mat, 1...Vb7, d:c5, Vc2 2.Vf4, Jge5, J:c2 mat, ale 1...Vb2!, úvodník 1.Jce5 hrozí 2.Db4 mat, 1...d:c5, Vc2, Vb7 2.Jge3, Vf4, Jc6 mat.

Riešenie problému č. 237 (Brabec) z 27. septembra: Zdanlivé hry 1...Va6, f4 2.Jc4, De1 mat, zvodnosť 1.Jb4? hrozí 2.V:e6 mat 1...f4, e:f6 2.D:d4, Jc4 mat, ale 1...Va6!, úvodník 1.Jf4 hrozí 2.V:e6 mat, 1...e:f6, Va6 2.De1, D:d4 mat (1...K:f6 2.Sg7 mat).

Keďže problémy č. 234 až 237 boli uverejnené naraz, udeľujeme spolu 6 knižných cien: Ľudovít Eliáš, Košice, Kotayho 102/2, L. Faifr, Dolný Kubín, Bysterecká 43/B, Dušan Ivan, Svit I/95, Jozef Sklenár, Piešťany, Cintorínska 2383, Juraj Vašičkanin, Hažín nad Cirochou 112, okr. Humenné a dvojica Jozef Kálny, Bratislava, Podkolibská 20 a Jana Šustíková.

Riešenie problému č. 238 (Rice) zo 4. októbra: 1.Jf6 šach 1...Ke6, Ke5, Kc6, Kc4 2.Ve1, Ve8, Sb7, Vf4 mat, 1.Jf4 šach 1...Ke5, Ke4, Kc6, Kc4 2.Ve1, Ve8, Vf6, c:d3 mat, 1.c4 šach 1...Ke4, Ke6, Kc6, Kc4 2.Ve1, Ve8, a:b5, D:d3 mat.

Riešenie problému č. 239 (Sovík) zo 4. októbra: a) Zdanlivé hry 1...Kc4, Ke4 2.D:e6, D:c6 mat, úvodník 1.J:f4 šach 1...Kd6, Kc4, Ke4 2.D:e6, D:c6, Vbe3 mat, b) zdanlivé hry ako v a), úvodník 1.J:b4 šach 1...Ke4, Kd6, Kc4 2.D:e6, D:c6, Vfc3 mat.

* Riešenie problémov do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže začneme uverejňovať o 2 týždne. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred