Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.7.1968)


Problém č. 226 – originál

Pavel Vyoral, Lozorno

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Ke7 Jb4 Jh6 Pa2 c6 (5 kameňov), čierny Ka7 Sa8 Jd8 Jh4 Pa5 f6 f7 g7 (8 kameňov), biely začne a vyhrá po akejkoľvek obrane čierneho. Je to prvá originálna štúdia v našej rubrike, síce nie príliš ťažká, ale pre neskúsených riešiteľov predsa len trochu nezvyčajná, preto prezradíme aspoň jej začiatok: 1.c7 Jg6+! (najlepšia obrana, ináč sa Pc7 premení na dámu) 2.Ke8! Jb7! a teraz už nejde 3.c8D? pre 3...Jd6+!. Otázka preto znie: aký je správny tretí ťah bieleho? Boj je rozhodnutý po piatom ťahu. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou. Napíšte nám taktiež, či máme v rubrike uverejňovať viac štúdií.

Riešenie problému č. 218 (Dijk) z 31. mája: 1.D:a5 hrozí 2.J:b5+, 1...b6 2.Jc8+, 1...Vc1 2.J:f5+, 1...Sd1 2.Jc4+, 1...f:g4 2.J:f7+ a po hviezdicových ťahoch č. kráľa (Kc4, Kc6, Ke6, Ke4) vždy štvorica iných matov (J:a3, Ja7, Jc7, Jc3 – J:b6, D:b6, Vd6, Da8 – Je3, Je7, Jg7, Jg3 – S:f7, Db6, Db6, Jd2 – J:e5, Vd6, Jh6, Sh7). Jedna z najsenzačnejších trojťažiek, aké kedy boli vytvorené! Knižné ceny vyhrávajú: Dušan Ivan, Svit I/95, Jozef Sklenár, Piešťany, Cintorínska 2383 a Vincent Stoklas, Šurany, ul. Febr. víťazstva 15, okr. Nové Zámky.

* Prosíme riešiteľov, aby nám ešte raz poslali riešenia problémov č. 203 a 204 (z 29.3.1968).


ČSSR Majstrom sveta!

Akosi príliš ticho a pomaly sa u nás rozšírila mimoriadne príjemná správa: ČSSR zvíťazila na V. olympiáde v korešpondenčnom šachu a stala sa zároveň, majstrom sveta. Na vyše 2 roky trvajúcej súťaži za účasti 9 najlepších šesťčlenných družstiev sme získali 32 bodov, na ďalších miestach skončili ZSSR 30, NSR 29,5, NDR 26,5, Švédsko 25, Anglicko 20, Austrália 18,5, USA 18 a Turecko 16,5 – najväčšieho konkurenta, ZSSR, sme porazili neoficiálne 4:2. Z 8 možných bodov získal na 1. šachovnici J. Šnajdr 5 (2.-3. miesto), na 2. šachovnici F. Smrčka 5,5 (2.), ďalej M. Urbanec 3,5 (4.-7.), J. Hýbl 5 (2.-3.), M. Weiner 7! (najlepší individuálny výsledok!) a J. Nun 6 (2.-3.). Je to krásny úspech, ku ktorému všetkým reprezentantom srdečne blahoželáme! Mimochodom, M. Urbanec z Ružomberka je stálym úspešným riešiteľom problémov z našej rubriky.


Vyjde Šachová terminológia

Ako sme už v našej rubrike písali, dlho pripravovaná slovenská šachová terminológia vyjde pravdepodobne v auguste t. r. vo Vydavateľstve SAV. Bude obsahovať 1299 pojmov s definíciami, z toho vo všeobecnej časti 211, v hranom šachu 431, v kompozičnom šachu 457 a v exošachu 200. Mnohé z pojmov sú ilustrované diagramami. Kniha bude stáť 18 Kčs a možno si ju objednať na adresu vydavateľstva, Bratislava, Klemensova 27. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred