Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.7.1968)


Problém č. 228 – originál

Emil Bista, Kľak

Mat 2. ťahom


Problém č. 229 – originál

Jozef Vilem, Nové Zámky

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 228 biely Ka7 Dg6 Vc1 Sb1 Sf4 Jb6 (6 kameňov), čierny Kd4 Ve5 Sg2 Jc5 Pa3 a4 b5 b7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 229 b. Kd1 Db8 Vc1 Ve2 Sa7 Sc8 Pa4 d2 (8), č. Kd3 Dg6 Va3 Jb3 Jg1 Pa6 d4 e7 g4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obidve dnešné dvojťažky patria do oblasti tzv. novostrategickej školy. Prvá obsahuje tri zdanlivé hry 1...Ve4 2.Dd6 mat, 1...Se4 2.Dg1 mat, 1...b4 2.Vc4 mat, druhá podobne 1...Jc5 2.Db1 mat, 1...Va3~ 2.D:b3 mat, 1...a5 2.Db5 mat. Aké zmeny nastanú v hrách po úvodníku? V č. 229 je spracovaná téma poloobrán ("Fleck"): za obrany sa pokladajú také ťahy čierneho, ktoré ponechajú len jednu zo štyroch hrozieb, alebo zabránia všetkým hrozbám. – Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 221 (Sklenár) zo 14. júna: a) 1.d8V e5 2.V:f8 e:f4 3.Vh8 f3 4.V:h5 mat, b) 1.d8J e5 2.Je6 Sf8~ 3.J:g7 a 4.J:f5 mat (2...e4 3.Jd4 atď.). Dvojčatá s premenami na slabšie figúry v úvodníku – na podobných témach mnohoťažiek sa dosiaľ na Slovensku takmer nepracovalo, čin autora je preto obzvlášť sympatický. – Knižné ceny vyhrávajú: Rudolf Jankula, Horná Ves 45, okr. Prievidza, Ladislav Kočík, Košice, Vencová 54 a Jana Šustíková, Bratislava, Škultétyho 8.

Riešenie problému č. 222 (Vilem) z 21. júna: a) 1.Sd5 hrozí 2.Vb3 aj Vf3 mat, ale po každom ťahu čierneho vyjde len jeden mat: 1...Kc3, Ke3 2.Vb3, Vf3 mat. Vo dvojníku b) po tempovom 1.Sd6 idú tie isté maty v opačnom poradí: 1...Kc3, Ke3 2.Vf3, Vb3 mat – teda recipročná zámena matov. Ak sa k tejto miniatúrke nenájde predchodca, ide o skutočne šťastný objav.

Riešenie problému č. 223 (Kováčik) z 21. júna: 1.g:f6 hrozí 2.Df4+, 1...Jg6 2.g4+ h:g4 3.e4 mat, 1...d:e5 2.Dh4 tempo e4 3.Dg5 mat – to sú dva modelové maty; ďalší mat s blokovaním poľa 2...Jg6 3.e4 by bol modelový len pri neúčasti Sh6. Po 1...Kg6 nasleduje 2.Df4 atď. – Mená výhercov uverejníme v nasledujúcej rubrike. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred