Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.2.1967)


Problém č. 116 – originál

Roman Šusták, Topoľčany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 De5 Ve8 Sa6 Sb2 Je7 Jf3 Pg2 (8 kameňov), čierny Ke3 Vh4 Jd3 Jf2 Pe4 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ide o druhý problém do


Riešiteľskej súťaže

ktorú sme vypísali v minulej rubrike. Súťaž bude trvať 15-20 týždňov, ceny získa 25 riešiteľov, prvé tri ceny sú 300, 200 a 100 korún. Upozorňujeme na skrátenú lehotu: riešenia treba posielať vždy do 6 dní od uverejnenia problému na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese. 25 súťažných problémov budú tvoriť prevažne originálne skladby našich autorov a niekoľko zaujímavých reprodukcií. V riešení uvádzajte prvý ťah bieleho, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti hrozbe. Dnešný problém má okrem hrozby 4 varianty.

* Za správne riešenie problému č. 109 vyhrávajú knihy: Milan Šottník, Humenné, Sídlisko I H1, Jozef Wirdzek, Piešťany, VÚ 8709, Tomáš Ruska, Bratislava, Narcisová 4, Zoltán Labai, Milanovce 689, okr. Nové Zámky a Michal Bročko, Bánovce nad Bebravou, Kočková 10.


* * *

7. februára sa dožíva 75. narodenín zaslúžilý majster športu Karol Opočenský. Viacnásobný preborník republiky a úspešný člen nášho olympijského družstva vyniká v poslednom čase ako publicista. Naša ukážka z jeho turnajovej tvorby pochádza z menšieho medzinárodného turnaja hraného v tridsiatych rokoch v Košiciach:


Stauntonov gambit

Biely: Opočenský               Čierny: Hromádka

1.d4 f5 2.e4. Tento gambit považujú niektorí teoretici za vyvrátenie holandskej obrany. Celý systém nie je dostatočne preskúmaný. 2...f:e4 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Jc6 5.Sb5. Predchádzajúci ťah čierneho pochádza od Miesesa; odpoveď bieleho je Opočenského idea. Škoda, že doteraz nenašla nasledovníka. 5...d5 6.S:f6 e:f6 7.Dh5+ g6 8.D:d5 Sb4. Po výmene dám by čierny stratil pešiaka. Ťah strelcom je založený na pláne dostať sa po príp. 9.D:e4+ Kf7 k iniciatíve vďaka hrozbe Ve8. Preto biely opovrhne pešiakom a ponechá dámu na diagonále a2-g8. 9.Dc4 S:c3+ 10.b:c3 Sd7 11.Je2 a6 12.S:c6 S:c6 13.De6+. Ponúka výmenu dám a tým prechod do koncovky, v ktorej hodlá dokázať prevahu jazdca nad strelcom. 13...De7 14.D:e7+ K:e7 15.Kd2 b5 16.h4. Pripravuje Je2-f4, aby po príp. g6-g5 mohol vymeniť pešiakov a získať pre vežu voľný stĺpec. 16...Kd6 17.Jf4 Vaf8. Tento a nasledujúce ťahy vežami vedú k ich decentralizácii, čo biely využije na preniknutie svojich figúr do súperovho postavenia. 18.Ke3 Vf7 19.a4 Vhf8 20.d5. Vtipná obeť pešiaka. Ak ju čierny odmietne, získa biely prevahu v centre. 20...S:d5 21.a:b5 a:b5 22.Vhd1 c6 23.Va6 Ke5. Od prijatia obete pešiaka sú ťahy čierneho vynútené. Teraz na 23...Kc5 nasledoval by trojťahový mat: 24.V:d5+ c:d5 25.Je6+ atď. Ale aj na poli e5 nachádza sa čierny kráľ v matovej sieti. 24.g4. Hrozí 25.V:d5+ s matom na poli e6. 24...Ve8 25.V:d5+ c:d5 26.Jd3+ e:d3 27.f4 mat. Úlohový mat v prostriedku šachovnice. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred