Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.3.1967)


Problém č. 122 – originál

Viktor Chromek, Žilina

Mat 2. ťahom


Problém č. 123 – originál

Milan Nemček, Stankovany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 122 biely Kf7 Dc7 Vg4 Jd2 Pd3 e2 (6 kameňov), čierny Kd5 Va5 Vh4 Sa1 Sa8 Jg2 Pd7 e5 g6 h7 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 123 b. Ke3 Dc4 Vh6 Sc5 Je4 Jg7 Pe6 (7), č. Ke5 Da7 Va8 Sa1 Sd1 Jh5 Pb3 c6 g3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. – Prvá dvojťažka je prácou začiatočníka, zato však na dobrej obsahovej a najmä konštrukčnej úrovni. Jej témou je blokovanie polí. Mladý autor č. 123 patrí k najtalentovanejším slovenským skladateľom a umiestnil sa dokonca v prebore ČSSR 1963-65. Jeho dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Da4 2.Sd6 mat a 1...Sc2 2.V:h5 mat, ktoré sa zamenia prvý raz po zvodníku 1.Jf6? hrozí 2.De4 mat, 1...Da4, Sc2 2.Jd7, Jg4 mat, 1...Sf3! a druhý raz po úvodníku. Spracovanej téme sa hovorí trojfázová zámena dvoch matov (Z-32-26). – Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese.

Riešenie problému č. 115 (Shinkman) z 28. januára: 1.De8 a po každej odpovedi čierneho 2.f8D mat. Celý úmysel autora sa sústredil na úvodník, ktorý pridáva k jednému ďalších päť únikových polí čiernemu kráľovi. Staromódny, ale pre riešiteľov večne svieži námet.

Riešenie problému č. 116 (Šusták) zo 4. februára: 1.Da5 hrozí 2.Dd2 mat, 1...Ke2 2.De1 mat, 1...Jb4 2.Sc1 mat, 1...e:f3 2.Jd5 mat, 1...Kf4 2.Dg5 mat. Dve voľné polia, z ktorých jedno dáva úvodník, viazanie jazdca, otváranie línie a6-e2, hra batérie Ve8-Je7 – to všetko sú zaujímavé problémové motívy, ktoré si zasluhujú, aby začínajúci autor na nich ďalej pracoval a pokúsil sa vytvoriť jednotnejšiu a zložitejšiu úlohu.

* Stav riešiteľskej súťaže, ktorá vzbudila medzi našimi čitateľmi opäť veľký záujem, uverejníme po 8-9 problémoch. Prvé dva vyriešilo správne toľko riešiteľov, že by sa ich mená do rubriky nezmestili. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred