Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(23. 3. 1978)


Problém č. 9

Michail Barulin

I. cena

Problema 1932

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kf7, Db8, Vd8, Vh3, Jb4, Jf5, Sh7, Sh8, Pa3 (9), č. Kc4, Sa2, Ja7, Jf6, Pa5, c5 (6).

Prirodzená ľudská vlastnosť – súťaženie – plne zakotvila i v oblasti kompozičného šachu. Skladateľské súťaže obvykle usporiadavajú časopisy, v ktorých je šachová rubrika. Súťažia originály, t. j. prvýkrát uverejnené problémy za určité obdobie (najčastejšie rok). Po vzájomnom porovnaní ich kvality stanoví rozhodca súťaže poradie v jednotlivých odvetviach napr. v dvojťažkách, štúdiách atď. Okrem týchto "miestnych" turnajov sa uskutočňujú tzv. prebory. Sú to súťaže, v ktorých sa zúčastňujú skladatelia s problémami uverejnenými počas určitého obdobia v ľubovoľnej rubrike. Samozrejme, že problém môže byť dobrý, hoci sa neumiestni v žiadnej súťaži. Predsa však súťaženie považuje väčšina skladateľov za najvhodnejšiu formu na porovnanie tvorby rôznych autorov.

Problém uverejnený na diagrame bol odmenený I. cenou v súťaži, poriadanej časopisom Problema v r. 1932. Prvým ťahom biely vytvára hrozbu matu v 2. ťahu, proti ktorej sa čierny bráni.

Vyriešením celého obsahu môžete vychutnať pekné umelecké spracovanie. Riešenie zašlite do 12 dní. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 7: 1.Kd8-c7! tempo Ka7 2.Jb8 Ka8(b5) 3.S:b7+(Sb7) Ka7(b4) 4.Jc6 mat. Knižné odmeny zasielame: P. Kolekovi z Hor. Moštenca, T. Urbánkovi z Dubnice a Jozefovi Bielikovi zo Zem. Závady.


Vzad <<  >> Vpred