Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(23. 2. 1978)


Problém č. 7

Georg Sütterlin

Neue Hamburger Zeitung 1904

Mat 4. ťahom (3–2)Kontrolná notácia: b. Kd8, Ja6, Sh1 (3), č. Ka8, Pb7 (2). Riešenie nezabudnite poslať do 12 dní.

Matovanie jazdcom a strelcom robí menej skúseným šachistom ťažkosti. Podľa pravidiel hry medzinárodnej šachovej federácie FIDE je nutné dosiahnuť mat do 50 ťahov, inak je stanovená remíza. Teoretici dokázali, že z najobťažnejšej pozície pri správnej hre je možné dosiahnuť mat v 32 ťahoch. Matovanie je možné len v rohu, ktorý ovláda strelec. V pozícii uverejnenej na diagrame je podmienka splnená. Úlohu bieleho uľahčuje čierny tým, že má pešiaka. Problémy, v ktorých sa matovanie dosiahne neskôr ako 3. ťahom, nazývame mnohoťažky.


Riešenie problému č. 5: zdanlivá hra 1...K:c1 2.Da1 mat, 1.Kd3-c3! tempo 1...K:c1 2.Df1 mat, 1...Ka1 2.Kc2 mat. Zvodnosť 1.Df2? K:c1 2.Dc2 mat, 1...Ka1 2.Da2 mat, ale po 1...f6 mat nejde – tzv. zámena dvoch matov (po obranách K:c1 a Ka1). Knižné odmeny zasielame: Štefanovi Vaškovi z Púchova, Alene Smädišovej z Plevníka a Jozefovi Rebrovi z Dubnice nad Váhom. Blahoželáme. –MC–


Vzad <<  >> Vpred