Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 9. 3. 1978)


Problém č. 8

Richard Réti

Kagans Neueste Schachnachrichten 1921

Biely remizuje (2–2)Kontrolná notácia: b. Kh8, Pc6 (2), č. Ka6, Ph5 (2). Riešenie zašlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Štúdia ako šachová skladba sa najviac približuje praktickému šachu. Každý šachista sa pri hranej partii snaží vyhrať alebo zachrániť remízu v neudanom počte ťahov. Toto je tiež cieľ štúdie.

Hlavným rozlišujúcim znakom štúdie od praktického šachu je umelecké spracovanie, t. j. originalita, ekonómia prostriedkov, bohatstvo kombinácií, prekvapenia – to sú všetko prvky, ktoré ako celok nenájdeme v praktickej partii.

Na riešenie vám predkladáme štúdiu známeho čs. veľmajstra v praktickom šachu Richarda Rétiho. Situácia bieleho je takmer beznádejná, predsa využitie znalosti pravidla štvorca vzdialeností pešiaka mu umožní cestu k záchrane. Nájdete ju i vy? Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 6: 1.Dc2-h7! tempo 1...Vb1+ 2.D:b1 mat, 1...V:b3 2.Db1 mat, 1...Vh2+ 2.D:h2 mat. Zvodnosť 1.Dc3? 1...Vb1+ 2.Jc1 mat, 1...V:b3 2.S:b3 mat, ale po 1...Vh2+! mat nejde – tzv. zámena dvoch matov po zvodnosti a riešení v obranách Vb1 a V:b3. Knižné odmeny zasielame: Jánovi Sorkovskému z Novej Dubnice, Milanovi Koyšovi z Beluše a Petrovi Bombekovi z Dubnice nad Váhom.


Vzad <<  >> Vpred