Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(29. 6. 1978)


Problém č. 10

Gerhard Latzel

5. čestné uznanie

Die Schwalbe 1956

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg6, Dc6, Vc2, Je4 (4), č. Ke5, Pd6, g3 (3). Riešenie dnešného problému zašlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Život v kompozičnom šachu, t. j. poriadanie národných a medzinárodných skladateľských súťaží, školení, konferencií, evidovanie skladateľov a riešiteľov, vydávanie kompozičnej literatúry atď., to všetko má na starosti v ČSSR predsedníctvo sekcie kompozičného šachu. Jej orgánom je Šachové umění, samostatná rubrika v časopise Československý šach. Fórom na riešenie medzinárodných otázok je stála komisia medzinárodnej šachovej federácie FIDE (Federation Internacionale des Echecs). Hlavná náplň jej práce spočíva v organizovaní Albumov FIDE. Sú to knihy, do ktorých kolégium rozhodcov vyberá najlepšie šachové problémy za obdobie troch rokov. Oficiálnym orgánom komisie je časopis Problem editovaný v Juhoslávii.

Na riešenie vám predkladáme problém uverejnený najskôr v časopise Die Schwalbe, neskôr vybraný do Albumu FIDE za obdobie rokov 1956-58. Z 8 možných ťahov bieleho jazdca iba jeden vedie k cieľu. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 8: 1.Kh8-g7! h4 2.Kf6 Kb6 3.Ke5! K:c6 4.Kf4 h3 5.Kg3 remíza, ak 2...h3 3.Ke6 h2 4.c7 5.Kd7 h1D 6.c8D+ remíza. Knižné odmeny zasielame: Jozefovi Malinovskému z Beluše, Jozefovi Šimončičovi z Dubnice a Pavlovi Podmanickému z Púchova.

Riešenie problému č. 9: 1.Jd5! hrozí 2.Vc3 mat, 1...Jd7 2.Jfe3 mat, 1...Je4 2.Jde3 mat, 1...J:d5 2.Jd6 mat, 1...Jb5 2.Jb6 mat, problém skonštruovaný na tému blokovania polí (b5, d5) a prerušenie línií veží. Knižné odmeny zasielame: Rudolfovi Bartovičovi zo Zem. Závady, Ľubomírovi Červenému z Dubnice a Petrovi Bielikovi z Považskej Bystrice.


Vzad <<  >> Vpred