Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(23. 11. 1978)


Problém č. 11

Percy F. Blake

I. cena

Football field 1902

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kd6, De8, Vb5, Sf5, Sg1, Jb1, Pa3, b6 (8), č. Kc4, Sa4, Jc1, Jc2, Pb7, c3, f6, g2 (8).

Najkratšia ortodoxná úloha – dvojťažka bola prvýkrát skonštruovaná v polovici XIX. storočia. Ich obsah zvyčajne tvoril jeden kombinačne zaujímavý variant a niekoľko ďalších, ktoré ho doplňovali. Do roku 1880 sa vytvorili zásady tzv. anglickej školy. U dvojťažiek tohto typu sa kládol dôraz na počet variantov, obtiažnosť riešenia, krásu celej konštrukcie a hlavne na absolútnu bezduálovosť t. j. na to, aby po všetkých ťahoch čierneho nasledoval iba 1 mat. Predkladáme Vám na riešenie problém, skomponovaný v duchu anglickej školy – obsahuje 7 variantov, pričom v troch variantoch biely využije blokovanie čierneho kráľa.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica n. Váhom. Troch riešiteľov odmeníme knihami.


Vzad <<  >> Vpred