Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 7. 12. 1978)


Problém č. 12

Václav Císař

České šachové listy 1897

Mat 2. ťahom (5–7)Výbor šachového zväzu pri OV ČSZTV, komisia pre kompozičný šach, usporiada v sobotu 9. decembra t. r. o 9,15 hod. v zasadačke OV ČSZTV v Považskej Bystrici II. etapu majstrovstiev ČSSR v riešení šachových problémov – okresný prebor. Pozývame všetkých šachistov – príďte si zmerať svoje sily.

Kontrolná notácia: b. Kb8, Da2, Vd5, Sb6, Jh3 (5), č. Ke4, Vg3, Jc8, Jf4, Pc3, e5, f5 (7).

Koncom XIX. storočia vznikalo súbežne so skladbami anglickej školy čoraz viac problémov českej školy. Hlavným cieľom jej tvorby boli tzv. modelové (čisté maty).

Boli to maty, pri ktorých každé pole matovej siete bolo čiernemu kráľovi neprístupné iba z jediného dôvodu a účasť na ňom mali všetky biele figúry mimo kráľa a pešiakov. Neskoršie sa tieto požiadavky javili ako obmedzujúce tvorbu dvojťažky. V dnešnej dobe sa dvojťažky českej školy vyskytujú zriedkavejšie. Problém č. 12 vás určite zaujme sviežim obsahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica nad Váhom. Troch riešiteľov odmeníme knihami.

V tomto zimnom období sme uverejnili už 4 šachové problémy, označené ako problém č. 11, 12, 13 a 14. Dnes prinášame riešenie prvých dvoch i s menami odmenených riešiteľov. V budúcom čísle uverejníme ďalší problém.


Riešenie problému č. 11: 1.Dh5 tempo, po obranách 1...S:b5, Sb3, Jd3, J1 ľubovoľne, J:a3, K:b5 nasledujú maty 2.Df7, Vc5, Se6, De2, Vb4, J:a3, Sd3. Knižné odmeny dostanú Michal Hajdúch z Červeného Kameňa, Anton Gajdoš z Košece a Milan Buček z Mikušoviec.

Riešenie problému č. 12: 1.Vd3 hrozí 2.Jf2 mat, po obranách 1...K:d3, J:d3, V:d3(Vf3), Vg2, J:b3 nasledujú maty 2.Jf2, Da8, Jg5, Ve3, Dd5. Knižné odmeny dostanú Jozef Horváth z Lúk pod Makytou, Milan Podoba z Dubnice n. V. a Pavol Kolek z Horného Moštenca. –MC–


Vzad <<  >> Vpred