Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 9. 2. 1978)


Problém č. 6

Samuel Loyd

Baltimore Herald 1880

Mat 2. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dc2, Sb4, Sc4, Ja3, Jb3 (6), č. Ka2, Vb2 (2). Biely začne a dá najneskôr 2. ťahom mat.

V doteraz uverejnených dvojťažkách boli vždy na ťahy čierneho pripravené maty. V probléme slávneho amerického skladateľa Samuela Loyda táto možnosť je vylúčená. Ak chce biely dať 2. ťahom mat, musí umožniť čiernym figúrkam pohyb. Po pokuse (zvodnosti) 1.Dc3? vychádzajú maty po obranách 1...Vb1+ 2.Jc1 mat a 1...V:b3 2.S:b3 mat, ale na ťah 1...Vh2+! nie je možný mat.

Riešitelia, máte za úlohu nájsť úvodník, ktorý umožní matovať i po obrane Vh2+. Za úvahu stojí si všimnúť, aké maty vyjdú po obranách V:b3 a Vb1+.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica n. Váhom.


Riešenie problému č. 4: 1.Ka2-a3! tempo 1...d1D(V) 2.Sh4 mat, 1...d1J 2.Sd2 mat, 1...Kd1 2.D:d2 mat. Za správne vylúštenie tohto problému knižné odmeny zasielame: Štefanovi Bielikovi z Považskej Bystrice, Milanovi Vojtekovi zo Streženíc a Bohuslavovi Kadlecovi z Novej Dubnice. Blahoželáme!


Vzad <<  >> Vpred