Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(12. 1. 1978)


Problém č. 4

William Anthony Shinkman

St. John Globe 1905

Mat 2. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dg2, Sg5 (3), č. Ke1, Pd2, g6 (3). Biely začne a dá najneskôr 2. ťahom mat.

Šachový majster sveta Alechin vyhlásil, že mat 2. ťahom sa nemá hľadať, ale priamo vidieť. Nevyjadril sa však, či to platí len pre neho, alebo aj pre ostatných hráčov. Isté je, že väčšina šachistov uvedené heslo neuznáva a naopak teší sa, keď dokáže vyriešiť priemernú dvojťažku za 15 minút.

Predkladáme vám na riešenie pomerne jednoduchú dvojťažku. Ľahko zistíte, že na všetky ťahy čierneho sú pripravené maty. Problém je vlastne "ušitý", treba nájsť vyčkávací ťah, ktorý pozíciu nepokazí.

Riešenie problému č. 4 nezabudnite zaslať do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 2: 1.Jg3-h5+ Vh7:h5 2.Vg1:g6+ Kf6:g6 3.Ve1-e6 mat. Knižné odmeny venované redakciou Obzor a Okresným šachovým zväzom zašleme: Stanislavovi Pobežalovi z Hoštinej, Jozefovi Bielikovi zo Zemianskej Závady a Jánovi Brnákovi z Hornej Breznice.


Vzad <<  >> Vpred