Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(26. 1. 1978)


Problém č. 5

Árpád Jakab

2. čestné uznanie

Good Companion IV. 1922

Mat 2. ťahom (3–2)Kontrolná notácia: b. Kd3, Df6, Jc1 (3), č. Kb1, Pf7 (2). Biely začne a dá najneskôr 2. ťahom mat.

V predchádzajúcom šachovom okienku sme uverejnili problém, u ktorého stačilo nájsť vyčkávací ťah. Pri riešení Jakabového problému č. 5 budete darmo hľadať podobný ťah. Nenájdete ho, lebo v nevýhode ťahu je tentoraz biely.

Všimnite si, že pred úvodníkom všetko zdanlivo vychádza: 1...K:c1 2.Da1 mat. Prvý ťah bieleho je prekvapujúci – obráti "pripravené" naopak a po obrane 1...K:c1 vyjde úplne iný mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica nad Váhom. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 3 (Chortov): Po vyriešení problému šachové figúrky ukazujú presne dvanásť hodín. 1.Jc6:e5 Kd5:e5 2.Db7:e4 mat. Knižné odmeny zasielame: V. Nemečkajovi z Dubnice-Prejty, Jozefovi Gézemu z Novej Dubnice a Jánovi Vačkovi z Beluše. Blahoželáme.


Vzad <<  >> Vpred