Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 12. 1988)


Problém č. 634

Nils Adrian Bakke

3. miesto

A2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh5 Dg8 Vf3 Sa4 Sa7 Je6 Pc4 (7), č. Ke5 Jf2 Pe3 e7 f5 h6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 627 vyhrávajú: Ondrej Gonda zo Zvolena, František Macháček z Olomouca a D. Pečner z Ružomberka.

Riešenie problému č. 631 (Dobrescu): Zvodnosti 1.Jd3?, 1.Jc4?, 1.Jd7?, 1.Jg4? s hrozbou 2.De4 mat sú vyvrátené obranami 1...Jd2!, b4!, Sg6!, J:f3!, ale ináč vychádzajú po týchto obranách maty 2.D:e3, 2.Dc4, 2.Dd7, 2.Dg4. V riešení 1.Df5 (s tou istou hrozbou) sa maty zamenia: 1...Jd2, b4, Sg6, J:f3 2.Vd3, Vc4, J:c6, J:f3 mat (čo ide aj pred úvodníkom). Síce trochu "chladná", či menej pestrá dvojťažka, ale na rozhodcu zapôsobila štyrmi zvodnosťami a obranami, ako aj skutočne dokonalou konštrukciou.

Ešte posledný raz sa vraciame k oddeleniu A2 tretej svetovej súťaže skladieb nórskeho autora, ktorá obsahuje taktiež štyri zvodnosti jazdcom, ale "iba" tri obrany kráľom. Osobitne však treba spomenúť zdanlivé hry 1...Kf6, Kd6, Ke4 2.Sd4, Sb8, V:e3 mat.


Vzad <<  >> Vpred