Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 11. 1988)


Problém č. 633

Demetrios Kapralos

2. miesto

A2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf8 Dc7 Vd4 Vg5 Sg8 Sh4 Jb7 Jd5 Pf2 f6 (10) č. Ke5 Sa8 Sh2 Jd6 Jf5 Pa5 b5 b6 c3 d3 e4 f3 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 626 vyhrávajú: Štefan Cvengroš z Rudnian, Ján Nízky zo Žiliny a Ján Hartwig z Rimavskej Soboty.

Riešenie problému č. 630 (Kovalič): Zdanlivé hry 1...Vc7, Jd7 2.D:g4, D:d5 mat, zvodnosti 1.Jd2? (hrozí 2.Sc5 mat), 1...Vc7 2.Jf3 mat, 1...Jd7!, 1.Ja5? Jd7 2.Jc6 mat, 1...Vc7!, 1.Je5? Vc7, Jd7 2.Jf3, Jc6 mat, 1...g2!, 1.J:e3? Vc7 2.Jf5 mat, 1...Jd7!, 1.Ja3? Jd7 2.Jb5 mat, 1...Vc7!, riešenie 1.Jd6 (hrozí, ako vždy, 2.Sc5 mat), 1...Vc7, Jd7 2.Jb5, Jf5 mat. Dokonalá analógia zvodnosti a riešenia, s ohľadom na zdanlivé hry rozložená trojfázová zámena dvoch matov.

Na druhom mieste tohto oddelenia svetovej súťaže skončila skladba gréckeho autora (kompletný výsledok stále ešte nedošiel). Do jej tematického obsahu patria zvodnosti 1.Jb4, J:b6, Je3?, vytvárajúce po obranách kráľom pôsobivé zámeny.


Vzad <<  >> Vpred