Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 11. 1988)


Problém č. 632

Viktor Meľničenko

II.–III. cena

Leninske plemia 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke3 Va6 Vg6 Pe5 h5 (5 kameňov), čierny Kf5 Pc5 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 625 vyhrávajú: Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Dušan Pakoš z Martina–Priekopy a Jozef Valko z Košíc.

Riešenie problému č. 629 (Želtonožko a Piľčenko): Zvodnosti 1.b5? hrozí 2.Vd4 mat, 1...Kb4!, 1.Vd4? hrozí 2.b5 mat, 1...a:b4!, 1.Va1? tempo 1...a:b4 2.Kb2 mat, 1...Kb4!, 1.Vc1? tempo 1...Kb4 2.Vc4 mat, riešenie 1.Kb2 tempo 1...K:b4, a:b4 2.Vd4, Va1 mat. Hrozbový paradox, výmena prvého ťahu s hrozbou, výmena prvého ťahu s variantovým matom a rozložená zámena dvoch matov – maximálne vyťaženie miniatúrneho materiálu.

Druhú až tretiu cenu na tom istom turnaji získali dve trojfázové dvojťažky. V prvej (na dnešnom diagrame) sa nachádza najprv zdanlivá hra 1...K:e5 2.Vg5 mat a potom zvodnosť 1.e6?, po ktorej dosť nečakane už mat zo zdanlivej hry nevyjde. Aká bude nadväznosť na skutočné riešenie?


Vzad <<  >> Vpred