Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 11. 1988)


Problém č. 631

Emilian Dobrescu

1. miesto

A2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb6 De6 Vc3 Sa5 Sg8 Je5 Pf3 (7), č. Kd4 Vd1 Se8 Sf6 Jf1 Jh2 Pb5 c6 e3 e7 g3 g5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 624 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Jozef Ružinský z Košíc a Milan Svrček z Martina.

Riešenie problému č. 628 (Lačný): Zvodnosti 1.Jd4? (hrozí 2.V:e4 mat) 1...g:h4 2.Je2 mat, 1...V:e6!, 1.Je5? Da4 2.J:g6 mat, 1...g:h4!, 1.J:g5? 1...V:e6 2.Jg:e6 mat, 1...Da4!, riešenie 1.Sd1 (s rovnakou hrozbou) 1...g:h4, Da4, V:e6 2.De5, f:e7, Jc:e6 mat.

Téma znela takto: Po dvoch (troch...) zvodníkoch s tou istou hrozbou má čierny dve (tri...) obrany, ale iba jedna z nich je účinná. Tieto obrany v základnom postavení buď neexistujú, alebo vytvárajú pripravené hry a v skutočnom riešení vedú k tematickým variantom. – Lačný našiel duchaplnú schému s uvoľňovaním poľa e5 a znemožnením druhej obrany (napr. 1.Jd4? Da4?), čím dvojťažka získala na živosti. V súťaži zvíťazila skladba rumunského autora, ktorá je síce schematickejšia, ale na rozhodcu zrejme zapôsobila štyrmi zvodnosťami (1.Jd3, Jc4, Jd7, Jg4?) a štyrmi obranami...


Vzad <<  >> Vpred