Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 10. 1988)


Problém č. 628

Ľudovít Lačný

4. miesto

A2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc1 Dh5 Ve3 Vf8 Sb3 Sh4 Jc5 Jf3 Pd2 d5 e6 f6 g4 h3 (14), č. Kf4 De8 Va7 Vd6 Sh2 Pa5 e4 e7 g5 g6 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 621 vyhrávajú: Michal Jaklovský z Malej Idy, okr. Košice, Karol Pinoliak z Uzovskej Panice, okr. Rimavská Sobota a Peter Zvarik z Martina.

Riešenie problému č. 625 (Valuška): Zdanlivé hry 1...D:d3, Vd6 2.Vb4, Vc5 mat (1...Vc3 2.V:c3 mat), pokusy 1.Jac5? hrozí 2.Vb4 mat, 1...D:d3!, 1.D:d7? hrozí 2.Vc5 mat, 1...Vd6!, riešenie 1.Sc3 hrozí 2.Vd4 mat, 1...D:d3, Vd6 2.Vc5, Vb4 mat (1...V:c3 2.Vb4 mat). Recipročná zámena matov, ale podstatnou mierou okorenená hrozbovými paradoxmi a antiparadoxmi (vzhľadom na zdanlivé hry Dombrovskisova téma, vzhľadom na riešenie Hanneliusova).

Ako je už známe, v 3. svetovej súťaži v kompozičnom šachu skončilo družstvo ČSSR na výbornom 4. mieste. Zásluhu na tom majú aj dve dvojťažky z oddelenia A2. Ľudovít Lačný získal 17 bodov za zaujímavú úlohu, obsahujúcu zvodnosti 1.Jd4?, 1.Je5? a 1.J:g5?. V akom vzťahu je k zvodnostiam riešenie?


Vzad <<  >> Vpred