Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 9. 1988)


Problém č. 625

Ján Valuška

III. cena

Memoriál Boyer C 31. 10. 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 Dg7 Vb3 Vd5 Sa4 Sd4 Ja6 Jd3 Pb5 b6 e4 (11), č. Kc4 Db1 Vc1 Vf6 Sh8 Jg4 Jg6 Pa3 b2 d7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 617 vyhrávajú: Ján Matejka z Považskej Bystrice, Dezider Remák zo Zatína a Pavel Římovský z Prahy.

Riešenie problému č. 622 (Slesarenko a Šaňšin): Zdanlivé hry 1...b:c5, Jd5 2.Db3, Da4 mat, zvodnosť 1.Je4? hrozí 2.Db3 mat, 1...Jd5, K:c4 2.Se8, Da4 mat, 1...a5!, riešenie 1.Vc6 hrozí 2.Da4 mat, 1...b:c5, K:c4 2.V:c5, Db3 mat. Vo zvodnosti a riešení téma Le–Grandovcov (s matmi Da4–Db3), ale aj hrozbové antiparadoxy, zámeny dvoch obrán a dvoch matov: vzhľadom na zdanlivo jednoduchú konštrukciu obdivuhodný komplex.

Nedávno rozhodnutý memoriál známeho francúzskeho šachového skladateľa J.–P. Boyera priniesol niekoľko úspechov čs. autorom. Vo dvojťažkách sa najvyššie dostal majster športu Ján Valuška zo Zvolena za klasické spojenie Dombrovskisovej a Hanneliusovej témy: zdanlivé hry sú 1...D:d3, Vd6 2.Vb4, Vc5 mat a zvodnosti 1.Jac5? (s hrozbou 2.Vb4 mat), resp. 1.D:d7? (2.Vc5 mat). Aká zmena nastane v riešení?


Vzad <<  >> Vpred