Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 9. 1988)


Problém č. 624

Vladimir Ryčkov

III.–IV. cena

Goskomsport 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka7 Vb4 Vf1 Sb6 Sd1 Ja2 Pb5 c2 f3 (9), č. Kd2 Dh6 Pa3 d3 g6 g7 (6), biely začne sa dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 621 (Antonov a Slesarenko): 1. zvodnosť 1.Jd7? hrozí 2.Se5 mat, 1...Df4 2.Va4 mat, 1...Df3!, 2. zvodnosť 1.Ja4? hrozí 2.e3 mat, 1...Df3 2.Da7 mat, 1...Df4!, riešenie 1.Da7 hrozí 2.Va4 mat, 1...Df4, Df3 2.Jd7, Ja4 mat. Úvodníkový paradox (po 1.Da7 ide 2.Jd7 mat, ale nie naopak), menej cenné "prehodenie" ťahov 1.Ja4 2.Da7, hrozbový paradox (Df4 raz bráni, druhý raz umožní 2.Va4) a navyše aj Banného téma – nesporne zaujímavý komplex.

Menej paradoxný, ale riešiteľsky možno aj príťažlivejší obsah má dvojťažka stále sa zlepšujúceho Vladimir Ryčkova. Dej sa tu odohráva v štyroch fázach, keď najprv treba prebrať zvodnosti vežou: 1.Vb3?, 1.Vd4? (s hrozbou 2.V:d3 mat) a 1.Ve4? (2.Sa5 mat). Bude iste poučné sledovať, ako si veža zahrá v riešení...


Vzad <<  >> Vpred