Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 8. 1988)


Problém č. 621

Jurij Antonov a Anatolij Vasilievič Slesarenko

I. cena

Goskomsport 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka2 Dh7 Va5 Vh3 Sd5 Sh2 Jc5 Jd8 Pb3 c2 e2 e4 e6 (13), č. Kd4 Df8 Vd2 Ve8 Sb2 Jb8 Jg8 Pa3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 614 vyhrávajú: Peter Marczell z Bratislavy, Alexander Palík z Dolnej Maríkovej a Ján Pravotiak z Brezna.

Riešenie problému č. 618 (Kiss): Zvodnosti 1.J7d5? a 1.Dd2? s hrozbou 2.f3 mat viaznu na 1...S:e3! a 1...g:f5!, podobne 1.Dd7? a 1.De6? (hr. 2.Sf3 mat) na 1...g:f5! a 1...S:e3!, riešenie 1.Jh5 hrozí 2.Vf4 mat, 1...S:e3, g:f5 2.f3, Sf3 mat (vedľajšie varianty 1...D:e5+, Df6, Sd4, Jd5 2.V:e5, J:f6, D:d4, D:d5 mat). Päťfázové spojenie dvoch už klasických tém: Hanneliusovej a Dombrovskisovej (ako vidieť, rozhodcovi nevadilo, že oba tematické varianty sú pripravené už v základnom postavení).

Veľká skladateľská súťaž sovietskej športovej organizácie pri príležitosti 70. výročia VOSR priniesla rad pozoruhodných diel. Prvú cenu získala dvojica autorov za zaujímavú kombináciu úvodníkových a hrozbových tém: zvodnosti sú 1.Jd7? a 1.Ja4?


Vzad <<  >> Vpred