Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 8. 1988)


Problém č. 622

Anatolij Vasilievič Slesarenko a Valerij Šaňšin

II. cena

Goskomsport 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke5 Da3 Vc8 Vd6 Sf7 Jc4 Jc5 (7), č. Kb5 Sg1 Ja8 Jc7 Pa6 b6 b7 d3 d4 e6 h2 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 619 (Bohdanov): Zvodnosť 1.Ja5? hrozí 2.Vcd8 mat, 1...Jc4, K:d4 2.b:c4, Ved8 mat, 1...Jf5!, riešenie 1.Jg5 hrozí 2.Ved8 mat, 1...Jc4, K:d4 2.S:e4, Vcd8 mat, 1...Jf5 2.S:e4 mat. Recipročný (Le Grandov) hrozbový paradox po obrane 1...K:d4 a zámena matu po 1...Jc4. Navyše úloha obsahuje dve menej významné zvodnosti 1.Dc1? Jc2! (s matmi 2.Dc4, Dd2 po uvedených obranách) a 1.De1? Jg2! (2.D:e4, Dd2 mat).

Druhú cenu v turnaji spomenutom v minulej rubrike získala spolovice iná sovietska dvojica autorov za čisto hrozbový námet: Zdanlivé hry sú 1...b:c5, Jd5 2.Db3, Da4 mat a zvodnosť 1.Je4? Treba "vyšetriť", v akých súvislostiach sa maty zo zdanlivých variantov objavia vo zvodnosti a riešení – pravda, do obsahu budú patriť ešte aj zámeny dvoch matov...


Vzad <<  >> Vpred