Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 9. 1988)


Problém č. 623

Sergej Poduškin

64–Šachmatnoje obozrenie 6. 1988

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke1 Va1 Va2 Jb6 Pc3 (5 kameňov), čierny Kb3 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom (po akomkoľvek ťahu čierneho). Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 615 a 616 vyhrávajú: Marián Holubčík zo Žiliny, Juraj Lištiak z Banskej Bystrice, Šimon Záhorský z Levíc, Čestmír Měch z Prahy, Viliam Rešetár z Bratislavy a Jozef Tomanička z Dubnice nad Váhom.

Riešenie problému č. 620 (Sučkov): 1.Kd2 Kh2 2.Ke3 Kh1 3.Kf4 Kh2 4.Jf3+ Kh3 5.Jeg1 mat, 4...Kh1 5.Jg3 mat. Svetlým momentom tejto trochu schematickej päťťažky je rozvetvenie v štvrtom ťahu do dvoch modelových matov.

Šesťkameňová trojťažka na dnešnom diagrame má celkom iný ráz, už aj preto, že obsahuje nečakanú zvodnosť: 1.Va4? Kb2 2.Kd2 Kb3 3.Vb1 mat, 1...K:c3 2.0-0-0! (ako si naši riešitelia iste pamätajú, rošáda je v úlohách "za normálnych okolností" dovolená) Kb3 3.Vd3 mat, ale po 1...Kc2! matové pokračovanie v troch ťahoch neexistuje. Treba preto hľadať iný úvodník – a po ňom sa situácia značne zmení...


Vzad <<  >> Vpred