Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 9. 1988)


Problém č. 626

Gia Nadareišvili

64–Šachmatnoje obozrenie 7. 1988

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Va1 Vg3 (3), č. Kh6 Ph4 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 618 a 619 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Ivan Jarolín z Bratislavy, Ľubomír Širáň z Lovčice, Miroslav Jambrich z Nitry, Karel Henc z Brna a Peter Karailiev z Bratislavy.

Riešenie problému č. 623 (Poduškin): Zvodnosť 1.Va4? K:c3 2.0-0-0 Kb3 3.Vd3 mat, 1...Kb2 2.Kd2 Kb3 3.Vb1 mat, 1...Kc2!, riešenie 1.0-0-0! K:c3 2.Va4 Kb3 3.Vd3 mat, 1...K:a2 2.Kc2 Ka3 3.Va1 mat. Populárna rošáda spojená s obeťou veže a so zámenou dvoch hier (i keď v prvom variante ide len o prehodenie ťahov).

Známy gruzínsky štúdiový veľmajster Gia Nadareišvili sa k zloženiu úlohy dostane, povedali by sme, raz za uhorský rok, ale aj jeho dielka z tejto oblasti bývajú riešiteľsky príťažlivé. Tentoraz sa mu vydarila chutná trojvariantová trojťažka...


Vzad <<  >> Vpred