Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 10. 1988)


Problém č. 627

Viktor Čepižnyj

III.–IV. cena

Goskomsport 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg8 Dh1 Va6 Ve8 Sc6 Sc7 Jd3 Jf5 Pe7 f3 h4 (11), č. Ke6 Dg4 Vf2 Jg2 Pc5 d2 f6 g3 g7 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 620 vyhrávajú: Peter Ertl z Bratislavy, Leo Chrobák z Petřvaldu, okr. Karviná a František Polomčák z Popradu.

Riešenie problému č. 624 (Ryčkov): 1. zvodnosť 1.Vb3? hrozí 2.V:d3 mat, 1...d:c2 2.Sa5 mat, 1...De3!, 2. zvodnosť 1.Vd4? hrozí 2.V:d3 mat, 1...De3 2.Sa5 mat, 1...Ke3!, 3. zvodnosť 1.Ve4? hrozí 2.Sa5 mat, 1...De3 2.S:e3 mat, 1...d:c2!, preto len 1.Sa5! hrozí 2.Ve4 mat, 1...d:c2, De3, Ke3 2.Vb3, Vd4, Ve4 mat. Táto dvojťažka dokazuje, že aj jednoduché prehodenia (či výmeny) bielych ťahov môžu vytvoriť pôsobivý celok.

Rovnakú cenu získal na tom istom turnaji aj Viktor Čepižnyj. Jeho valutou nebýva natoľko originalita, ako estetické spracovanie. Zvodnosti sú 1.Vd8? a 1.Db1? a v riešení nadväzujú na známu Dombrovskisovu tému, ale celý komplex je skutočne mimoriadne pekný.

* Na tohtoročných MS v riešení šachových problémov splnil Ladislav Salai svojím 10. miestom a bodovou hodnotou prvú normu medzinárodného majstra v riešení.


Vzad <<  >> Vpred