Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 11. 1988)


Problém č. 630

Ján Kovalič

15. miesto

A2 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh3 De6 Vc3 Sb4 Sh1 Ja1 Jc4 Pb2 e2 (9), č. Kd4 Db3 Vf7 Se8 Sf2 Jb6 Jg4 Pa4 a7 d5 e3 g3 g5 h7 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 623 vyhrávajú: Milan Krasnay z Košíc, Jozef Laco z Bratislavy a František Vítek z Považskej Bystrice.

Riešenie problému č. 627 (Čepižnyj): 1. zvodnosť 1.Vd8? hrozí 2.Se4 mat, 1...D:f5 2.e8D mat, 1...K:f5!, 2. zvodnosť 1.Db1? hrozí 2.J:c5 mat, 1...K:f5 2.Jf4 mat, 1...D:f5!, riešenie 1.Dh3 hrozí 2.J:g7 mat, 1...D:f5, K:f5 2.J:c5, Se4 mat. Veľmi pôsobivé využívanie batérií, resp. línií a6–e6, b1–f5, h3–e6; jediným slabším miestom (ako to pri hrozbových paradoxoch často býva) je úvodník.

Najúspešnejším československým skladateľom v 3. svetovej súťaži sa stal Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi. A to si ešte môže sťažovať, že za svoju veľmi bohatú dvojťažku z oddelenia A2 získal iba 6 bodov: sú v nej zdanlivé hry 1...Vc7, Jd7 2.D:g4, D:d5 mat a päť tematických zvodností jazdcom – 1.Jd2?, 1.Ja5?, 1.Je5?, 1.J:e3?, 1.Ja3?. Spomínajú si naši čitatelia na definíciu témy?


Vzad <<  >> Vpred