Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 11. 1988)


Problém č. 629

V. Želtonožko a Viačeslav Piľčenko

I. cena

Leninske plemia 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka2 Vd1 Sa7 Jd6 Pb4 (5), č. Ka4 Pa5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 622 vyhrávajú: Marián Čech z Trnavy, Marián Ondrejček z Veľkého Krtíša a Alojz Filo z Beluše.

Riešenie problému č. 626 (Nadareišvili): 1.V3g1 tempo 1...h3 2.Va3 h2 3.Vh3 mat, 1...Kh7 2.Va4 h3 3.Vh4 mat, 1...Kh5 2.Va8 h3 3.Vh8 mat. Tri modelové maty pôsobivé práve svojou jednoduchosťou.

V záplave sovietskych dvojťažkových turnajov sa objavil v minulom roku jeden špeciálny: na tému zámeny funkcie ťahov, ale v miniatúrke. Organizátori v mládežníckom denníku Nikolajevskej oblasti mali šťastnú ruku, lebo tvorivé výsledky súťaže sú nečakane dobré. Dnes prinášame prvú cenu, v ktorej sa autorom podarilo skombinovať témy Dombrovskisa, Banného a výmeny prvého ťahu s druhým: Zvodnosti sú 1.b5?, 1.Vd4?, 1.Va1? a 1.Vc1?. Boli by sme radi, keby riešitelia uviedli úplný obsah, teda okrem skutočného riešenia aj varianty a vyvrátenia zvodností.

* Novým majstrom ČSSR v riešení šachových problémov sa stal Marek Kolčák. Súťaž prebehla 1.–2. 10. t. r. v Brne.


Vzad <<  >> Vpred