Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 8. 1988)


Problém č. 620

V. Sučkov

Šachmaty 1988

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Kd1 Je2 Jg1 (3 kamene), čierny Kh1 Pg2 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 613 vyhrávajú: Josef Kolář z Bratislavy, Martin Smolej z Bratislavy a Pavel Škandík z Nitry.

Riešenie problému č. 617 (Spirin): 1.Va3 Kh4 2.Kf4 h5 (2...Kh5 3.Va6 Kh4 4.V:h6 mat) 3.Va4! Kh3 4.Kf3 Kh2 (4...h4 5.Kf2 Kh2 6.V:h4 mat) 5.Vh4+ Kg1 6.V:h5 Kf1 7.Vh1 mat. Pomerne nečakaný mat na prvej línii, ale esteticky hodnotným "doplnkom" sú aj podvariantové maty na stĺpci h, pričom vo všetkých troch matoch zmizne čierny pešiak... Ako ukázali viacerí naši riešitelia, sedemťažka má niekoľko riešení a jedno dokonca 6-ťahové: 1.Va5 Kh4 2.Kf4 Kh3 3.Kf3 Kh2 (3...Kh4 4.V~5) 4.Vh5+ Kg1 5.V:h6 Kf1 6.Vh1 mat.

Dnešná päťťažka z nášho seriálu miniatúrok vyniká už základným "paradoxom": podľa známeho zákona koncoviek s daným materiálom, jazdci môžu vyhrať, len keď pešiak ešte nepostúpil priveľmi dopredu. Ako využije biely nevýhodné postavenie čierneho kráľa?

* Na tohtoročných majstrovstvách sveta v riešení šachových problémov (Budapešť 27.–28. 8. 1988) sa prvý raz zúčastní aj trojčlenné československé družstvo: L. Salai, P. Gvozdják a asi Ľ. Širáň.


Vzad <<  >> Vpred