Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 7. 1988)


Problém č. 617

A. Spirin

64–Šachmatnoje obozrenie 1988

Mat 7. ťahomKontrolná notácia: biely Kf5 Va4 (2 kamene), čierny Kh5 Ph6 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 610 vyhrávajú: Dóra Abaháziová z Bačky, p. Leleš, Jozef Holík z Bielu a Ján Pieger zo Spišskej Belej.

Riešenie problému č. 614 (Speckmann): 1.Kc6 Ka7 2.Se2! Ka8(b8) 3.Sa6 Ka7 (3...Kb8? 4.Kb6 Ka8 5.Sb7+ Kb8 6.Jc6 mat) 4.Kb5 Ka8 5.Kb6 Kb8 6.Jc6+ Ka8 7.Sb7 mat, 1...Kb8 2.Sg4! Ka8(a7) 3.Sc8 Kb8 (3...Ka7? 4.Kc7 Ka8 5.Sb7+ Ka7 6.Jc6 mat) 4.Kd7 Ka8 5.Kc7 Ka7 6.Jc6+ Ka8 7.Sb7 mat. Úloha s pôsobivým echom, ale poučná aj pre praktických šachistov, lebo matové vedenie strelcom a jazdcom má patriť do repertoára základných vedomostí každého šachistu.

Dnešná miniatúrna sedemťažka sovietskeho autora vznikla len nedávno a je jednoduchšia ako č. 614, ale riešiteľov iste trochu potrápi a zároveň asi aj prekvapí svojím záverom.

* Súťaž v skladaní dvojťažiek a trojťažiek vypisuje TJ Slávia Univerzita Košice. Rozhodcom v oboch oddeleniach je Emil Klemanič, úlohy treba poslať do 1. 11. 1988 na adresu Jaroslav Karaba, Slobody 18, 040 11 Košice.


Vzad <<  >> Vpred