Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 7. 1988)


Problém č. 616

Jevgenij Leun a Michail Maranďuk

III. cena

Sportivnaja gazeta 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf4 Dc4 Vc6 Sa3 Sh5 Jf5 Pd6 e6 (8), č. Kf6 Vb8 Sf3 Jb3 Jd1 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 609 vyhrávajú: Michala Danišová z Viesky nad Žitavou, p. Slepčany, Peter Krajčí z Bardejova a Ján Nízky zo Žiliny.

Riešenie problému č. 613 (Novickyj): 1. zvodnosť 1.Dc3? hrozí 2.Jc7 a Jf4 mat, 1...d:c5, Jc4 2.D:c5, Df3 mat, 1...Sc4!, 2. zvodnosť 1.Dh2? hrozí 2.D:d6 mat, 1...d:c5, Jc4 2.Jc7, D:g2 mat, 1...f4!, riešenie 1.Db8 hrozí 2.D:d6 mat, 1...d:c5, Jc4 2.Jf4, Db7 mat. Obrana 1...d:c5 raz znemožní maty Jc7, Jf4 (súčasne) aby ich potom striedavo v druhej zvodnosti a riešení umožnila. Pridaná trojfázová zámena matu po 1...Jc4 je však kombinačne málo zaujímavá.

Síce bez hrozbových alebo úvodníkových paradoxov, ale povedali by sme, že duchaplnejšie "zoskrutkovali" obsah svojej dvojťažky dvaja iní sovietski autori, hoci v tom istom turnaji získali iba tretiu cenu. Kladom tejto skladby je aj "prirodzenosť" prvých ťahov: vo funkcii zvodníka vystupuje 1.e7?.


Vzad <<  >> Vpred