Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 6. 1988)


Problém č. 615

A. Kroček

II. cena

Sportivnaja gazeta 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke8 Db2 Ve2 Vf1 Se5 Ja6 Pc3 c4 (8 kameňov), čierny Ke6 Sd4 Ja8 Jc6 Pd7 e7 h7 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 608 vyhrávajú: Jozef Harabin z Kežmarku–Ľubice, Miloš Rau z Hlohovca a Aladár Osvald z Bratislavy.

Riešenie problému č. 612 (Dombrovskis): Zvodnosti 1.Ja5? hrozí 2.Vb5 mat, 1...e5!, 1.Da2? tempo 1...e5 2.Ja5 mat, 1...b5!, riešenie 1.Vf6 tempo 1...e5, b5 2.Vb5, Dc5 mat (1...K:c6, Jg6~ 2.D:a8, Je7 mat). Úvodníkový paradox je uskutočnený v páre 1.Da2? e5 2.Ja5 mat, 1.Ja5? e5 2. bez matu, hrozbový paradox v druhej dvojici, keď obrana 1...e5 raz znemožní hrozbu 2.Vb5 mat a druhý raz tento mat práve umožní.

Bez paradoxov, ale so zaujímavým striedaním matov D:d7 a Dd5 v hrozbách a variantových matoch pracuje autor dvojťažky na dnešnom diagrame. Do tematického obsahu patria zvodnosti 1.Db7? (s hrozbou 2.D:d7 mat) a 1.Db5? (2.Dd5 mat)...

* Na tohtoročných majstrovstvách SSR v riešení šachových problémov zvíťazil Ladislav Salai zo Žiliny pred Petrom Gvozdjákom z Bratislavy.


Vzad <<  >> Vpred