Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 7. 1988)


Problém č. 618

Ivan Kiss

II. cena

Diagrammes 1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg3 Dd6 Vf5 Sg4 Jc7 Jf4 Pe3 e5 f2 f7 g2 g5 (12), č. Ke4 Dh8 Sa7 Sh7 Ja2 Jb4 Pb7 c4 g6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 611 vyhrávajú: Ján Krojer z Popradu, František Kuželka z Plzne a Jaroslav Valenta zo Sedlčian.

Riešenie problému č. 615 (Kroček): 1. zvodnosť 1.Db7? hrozí 2.D:d7 mat, 1...Jb8 2.Dd5 mat, 1...Se3!, 2. zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Jb4 2.D:d7 mat, 1...Sf2!, riešenie 1.Dd2 hrozí 2.Dh6 mat, 1...Se3, Sf2 2.Dd5, D:d7 mat. V prvých dvoch fázach ide o striedanie matov D:d7 a Dd5 v hrozbách a variantoch (čomu sa niekedy hovorí téma pseudo–Le Grand), v riešení sa tie isté maty zjavia znova, ale po obranách, ktoré predtým vyvracali zvodnosti...

Zatiaľ posledný úspech nášho Ivana Kissa (ktorý teraz vojenčí v Bratislave) pochádza z veľmi neskoro rozhodnutého turnaja francúzskeho časopisu. Aj tu sú v centre pozornosti dve hrozby (f3 a Sf3), vyskytujúce sa vo zvodnostiach 1.J7d5, Dd7, Dd2, De6?, ale ich vynorenie sa v riešení má inú "arómu"...


Vzad <<  >> Vpred