Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 8. 1988)


Problém č. 619

Jevhen Bohdanov

1. čestné uznanie

Sportivnaja gazeta 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Dg1 Vc8 Ve8 Sh1 Jb7 Jf7 Pb2 b3 c5 d4 e5 (12 kameňov), čierny Kd5 Ve4 Je3 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 612 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Milan Svrček z Martina a Slávka Tallová zo Starej Turej.

Riešenie problému č. 616 (Leun a Maranďuk): Zvodnosť 1.e7? hrozí 2.Df7 mat, 1...S:h5, Vb4, Vf8 2.d7, e8J, e:f8D mat, 1...Sd5!, riešenie 1.d7 hrozí 2.Se7 mat, 1...S:h5, Vb4, Ve8 2.e7, d8D, d:e8J mat (1...Jc5 2.Dd4 mat). Nekonvenčné premeny pešiakov na dámu a jazdca, ktorých organickým "doplnkom" je prehodenie ťahov d7 a e7 vo variante 1...S:h5.

Podobná zámena poradia ťahov po 1...K:d4, avšak vo vzťahu k hrozbám, má už paradoxný charakter. V dnešnej dvojťažke treba vziať do úvahy zvodnosť 1.Ja5?; jej autor uvádza navyše aj menej významné, ale nie nezaujímavé zvodnosti 1.Dc1? a 1.De1?...


Vzad <<  >> Vpred