Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(31. 5. 1988)


Problém č. 612

Alfreds Dombrovskis

II. cena

Volgogradskaja pravda 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke8 Da7 Vb1 Vf3 Sg1 Jc4 Jc8 Pc6 d3 (9), č. Kd5 Ja8 Jg6 Pb6 c7 e6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 605 vyhrávajú: Viliam Ficel z Prievidze, Jarmila Kelčíková zo Sliačov pri Ružomberku a Viliam Peťko zo Žiliny-Brodna.

Riešenie problému č. 609 (Krivenko): Zvodnosť 1.Ve3? hrozí 2.Jf3 mat, 1...K:d4, S:d4 2.Db2, Ve6 mat, 1...f:e4!, riešenie 1.Db2 hrozí 2.Ve6 mat, 1...K:e4, S:e4, f:e4 2.Ve3, Jf3, Vh5 mat. Téma zápasu Saratov – Bratislava je uskutočnená po obranách kráľom (Ve3-K:d4-Db2, Db2-K:e4-Ve3), pôsobivým "doplnkom" je analogická schéma, v ktorej namiesto prvých ťahov bieleho vystupujú hrozby (Jf3-S:d4-Ve6, Ve6-S:e4-Jf3). Takéto komplexy predstavujú "druhú generáciu" v oblasti zámeny funkcie ťahov.

"Obraz hry" v dnešnej dvojťažke je iný. V hlavnej úlohe sa predstavuje obrana 1...e5, pričom treba prešetriť dve zvodnosti: 1.Ja5? a 1.Da2?. Pointa však opäť spočíva vo vzájomnom porovnaní prvých ťahov, hrozieb a matov...


Vzad <<  >> Vpred