Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 4. 1988)


Problém č. 609

Valerij Krivenko

I.–II. cena

Večirnij Charkiv 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg7 Dg2 Vc6 Vh3 Sg8 Jd4 Jd5 Pe4 (8), č. Ke5 Sa7 Sb1 Pf5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín.

Riešenie problému č. 606 (Čepižnyj): Zvodnosti 1.Jc3~? hrozí 2.Va5 mat, 1...c:b6 2.D:b6 mat, 1...e5!, 1.Jb5? hr. 2.Jcd6 mat, 1...K:b5, a:b5 2.Va5, b4 mat, 1...f:e4!, 1.Jc4~? hr. 2.Sf8 mat, 1...c:b6!, riešenie 1.Jd6 hr. 2.Jcb5 mat, 1...f:e4, c:d6, Kd6 2.Jd:e4, Sd4, Sf8 mat. Menej "moderná", ale efektná dvojťažka.

Zápas Saratov–Bratislava v kompozičnom šachu (zahŕňajúci aj Saratovskú oblasť a Západoslovenský kraj) bol vypísaný v štyroch oddeleniach. Tému dvojťažiek navrhlo naše družstvo: "Prvý ťah zvodnosti je 1.A?, po obrane 1...a nasleduje mat 2.B. Prvý ťah riešenia je 1.B, po inej obrane 1...b nasleduje mat 2.A. Problém môže mať len jedno riešenie, dvojník nie je prípustný." V základnej forme je téma pomerne jednoduchá, zdvojenú ju mohli naši čitatelia vidieť v probléme č. 583 (Vasilenko) a s pridaním matu C do cyklu v č. 586 (Kiss). Pravda, č. 604 (Ryčkov) danú tému nespracúva, čím opravujeme chybu v komentári pri diagrame. Autorovi dnešnej dvojťažky sa podarilo nájsť zaujímavú schému (zvodnosť 1.Ve3?, obrana 1...K:d4), ale aj doplniť ju hrozbovými antiparadoxmi po obranách strelcami...


Vzad <<  >> Vpred