Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 4. 1988)


Problém č. 606

Viktor Čepižnyj

II. cena

Večernij Leningrad 1985–86

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd1 Db7 Va4 Vc1 Sg7 Jc3 Jc4 Pa3 b2 b6 c6 e4 f4 (13 kameňov), čierny Kc5 Sb8 Pa6 c7 e6 f3 f5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 600 vyhrávajú: František Jankura z Ružomberka, Alexander Palík z Dolnej Maríkovej a Ján Žipaj z Humenného.

Riešenie problému č. 603 (Rudenko): Zvodnosti 1.Je4~? hrozí 2.Df4, Jf5 mat, 1...Sg6 2.D:h8 mat, 1...Vf8! (malý pokus o "opravu" 1.Jf6? Sg6!), 1.J:c5? hrozí 2.Jb3 mat, 1...V:c5, J:c5 2.Df4, Jf5 mat, 1...Vb4!, riešenie 1.Jc3 hrozí 2.Je2 mat, 1...V:c3, J:c3 2.Df4, Jf5 mat. Zámena obrán s matmi Df4, Jf5 nadviazaná na predĺžený útok bieleho jazdca, pričom v základnom pokuse sa uvedené maty objavujú vo forme dvojitej hrozby.

Nám už dobre známy Viktor Čepižnyj spojil predĺžené útoky dvojice bielych jazdcov do harmonického celku s pôsobivým analogickým uvoľňovaním polí čiernemu kráľovi.

* Tohtoročné zasadanie Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach bude v poslednom augustovom týždni v Budapešti. Na MS v riešení sa očakáva prvá účasť československého družstva.


Vzad <<  >> Vpred