Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 3. 1988)


Problém č. 605

Jacob Haring

Sozavox 6. 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Db8 Va1 Vg3 Pg4 (5 kameňov), čierny Kh2 Sf1 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 598 a 599 vyhrávajú: Edita Bartóková z Košíc–Šace, Imrich Kovács z Nových Zámkov, Martin Smolej z Bratislavy, Jozef Beleš z Dunajskej Lužnej, František Macháček z Olomouca a Igor Polák zo Šurian.

Riešenie problému č. 602 (Jurčenko): 1.Jf1 tempo 1...c1D 2.Df3+ Kc2 3.Db3 mat, 1...c1J 2.Dd2+ J:d2 3.Je3 mat. Dva modelové maty, jeden z nich samotným jazdcom po obeti dámy.

Nedávno zomretému významnému holandskému majstrovi kompozičného šachu Janovi Hartongovi venoval svoju sympatickú miniatúrku ďalší známy holandský skladateľ, ktorý v týchto dňoch oslavuje svoje 75. narodeniny, Jacobus Haring (nar. 30. 3. 1913). Má síce zdanlivú hru 1...Kh1 2.Dh8 mat, ale ináč sa všetko odohráva po úvodníku...

* Nedávno bol vypísaný medzinárodný zápas v kompozičnom šachu Saratovská oblasť (ZSSR) – Západoslovenský kraj. Záujemcovia o témy môžu napísať na adresu našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred