Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 3. 1988)


Problém č. 604

Vladimir Ryčkov

I. cena

Večernij Leningrad 1985–86

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb7 Vf3 Vh5 Se3 Sh1 Jd2 Jg5 Pf2 f4 g3 (10), č. Kd5 Sh8 Ja8 Jc1 Pb4 d6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 597 vyhrávajú: Karel Hyška, Gottwaldova 37, 066 01 Humenné, Ján Krempaský, Ménešiho 12, 040 01 Košice a Miroslav Salát, 023 35 Ochodnica č. 126.

Riešenie problému č. 601 (Rudenko a Čepižnyj): 1. zvodnosť 1.Vf3? hrozí 2.Sd3 mat (1...S:f3 2.Je5 mat), 1...Sc7!, 2. zvodnosť 1.Vf4? hrozí 2.Je5 mat (1...S:f4 2.Sd3 mat), 1...Sb7!, riešenie 1.Vf7 hrozí 2.Vg7 mat, 1...Sc7, Sb7 2.Sd3, Je5 mat. "Obyčajné" dva hrozbové paradoxy (teda klasická Dombrovskisova téma), zaujme však skutočne elegantná forma, s dlhými ťahmi strelcov a ich poloväzbou.

Množstvo skladateľských súťaží v Sovietskom zväze pôsobí inšpirujúco a je stálym zdrojom nových mien v "kategórii" vyspelých šachových skladateľov. Prvú cenu v turnaji leningradského večerníka vyhral takmer neznámy Vladimir Ryčkov, zvlášť zaujímavé však je, že sa mu podarilo spracovať práve tému z prebiehajúceho zápasu Saratov – Bratislava: tematická zvodnosť je 1.Sc5?.


Vzad <<  >> Vpred