Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 4. 1988)


Problém č. 607

Sergej Burmistrov

I. cena

Volgogradskaja pravda 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg2 De7 Vc4 Vh5 Sb5 Sg1 Jc5 Pe5 f5 (9 kameňov), čierny Kd5 Sf7 Sb8 Ja2 Je8 Pa7 b6 d4 d6 e4 g3 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 604 (Ryčkov): Zvodnosť 1.Sc5? hrozí 2.Vc3 mat, 1...d:c5, K:c5, 2.Vd3, Je6 mat, 1...Jd3!, riešenie 1.Sd4 hrozí 2.Vd3 mat, 1...S:d4, K:d4 2.Vc3, Je6 mat. Hrozba a variantový mat (Vc3, Vd3) sa navzájom vystriedajú, ale po rozličných obranách; navyše je zámena obrany po ťahoch kráľa (s matom Je6). Autor uvádzal ešte pokusy 1.g4? Sd4! a 1.Sa7? Jb6!, tie však nezapadajú do tematického obsahu významnou mierou.

Konjunktúra zámeny funkcie ťahov v sovietskych turnajoch dvojťažiek stále trvá. Nedávno rozhodnutá súťaž volgogradského oblastného časopisu priniesla zaujímavú aplikáciu témy Le Grand: po zvodníkoch 1.Jb7? (1.J:e4?) hrozí 2.V:d4 mat a po obrane 1...d:e5 vychádza 2.D:f7 (2.Db7) mat. Úlohou našich riešiteľov bude nájsť vyvrátenia zvodností, ale najmä porovnať zvodnostné hrozby a varianty so skutočnými. V čom je pointa?


Vzad <<  >> Vpred