Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 4. 1988)


Problém č. 608

M. Dasniová

"64 – ŠO" 1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf7 Ve8 Je4 Jh5 (4 kamene), čierny Kh4 Pg4 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 601 vyhrávajú: Radomír Hajdu z Bardejova, Drahoslava Kochanová z Poltára a Miroslav Šnapko z Novej Dubnice.

Riešenie problému č. 605 (Haring): 1.Df4 tempo 1...Sf1~, Sg2+, Sh3, Kh1 2.Df2, Vf3, V3g1, Dh6 mat. Zámena matu po 1...Kh1, ale najmä dve pekné predĺžené obrany strelca, pri ktorých sa využije blokovanie polí g2 a h3.

Kompozičný šach je aj v súčasnosti takmer výlučnou doménou mužov. Pravda, občas sa dajú počuť aj predstaviteľky nežného pohlavia, najmä Zulejcha Ejvazovová z Baku a Švajčiarka Odette Vollenweiderová. V posledných rokoch sa však zdá, že do poradia by sa mohli dostať – podľa vzoru kolegýň v praktickom šachu – gruzínske šachové skladateľky. Rodáčka z Tbilisi a absolventka tamojšej ľudovej univerzity šachovej kultúry Marina Dasniová oslávila v minulom roku svoje 25. narodeniny, ale už pred piatimi rokmi sa jej podarilo zložiť miniatúrku na známu modernú tému Banného. Úvodom do jednoduchého riešenia sú pokusy 1.Jhf6? a 1.Jf4?...


Vzad <<  >> Vpred