Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 5. 1988)


Problém č. 611

William E. Lester

Chess Amateur 1923

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Dd3 Jc7 Pg3 (4 kamene), čierny Ke5 Je3 Pg7 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 603 a 604 vyhrávajú: Regina Fialová zo Zlatých Moraviec, Roman Kozinka z Trnavy–Modranky, Jozef Nagy z Lučenca, Ján Cibulka z Nového Mesta nad Váhom, Mário Kollár z Topoľčian a Ján Pálesch zo Skleného, okr. Martin.

Riešenie problému č. 608 (Dasniová): 1. zvodnosť 1.Jhf6? hrozí 2.Vh8 mat, 1...Kh3!, 2. zvodnosť 1.Jf4? hrozí 2.Vh8 mat, 1...g3!, riešenie 1.Vh8 hrozí 2.Jh5~ mat, 1...Kh3, g3 2.Jf4, Jf6 mat. Azda najjednoduchšie možné uskutočnenie jednej zo základných tém zámeny funkcie ťahov (ťahy Jhf6 a Jf4 sa vyskytujú raz ako zvodníky, potom ako maty).

Dvojťažka na dnešnom diagrame je síce o 60 rokov staršia, ale zrejme aj krajšia: po ľubovoľnom ťahu čierneho jazdca zo základného postavenia je pripravené 2.Dd5 mat, ide teda o "núdzovku". Čo sa zmení po úvodníku?


Vzad <<  >> Vpred