Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 5. 1988)


Problém č. 610

Imants Kisis

3. čestné uznanie

Šachové umenie 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka1 Dh5 Vb2 Vf4 Sb6 Jd4 (6), č. Kc3 Vc8 Vh8 Se1 Ja7 Jg3 Pb4 b7 c4 d3 f6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 602 vyhrávajú: Štefan Cvengroš z Rudnian, Filip Kráľovič z Viesky nad Žitavou, p. Slepčany a Norbert Lang z Plzne.

Riešenie problému č. 607 (Burmistrov): 1. zvodnosť 1.Jb7? hrozí 2.V:d4 mat, 1...d:e5 2.D:f7 mat, 1...e3!, 2. zvodnosť 1.J:e4? hrozí 2.V:d4 mat, 1...d:e5 2.Db7 mat, 1...Se6!, riešenie 1.f6 hrozí 2.D:f7 a Db7 mat, 1...d:e5 2.V:d4 mat. Obrana d:e5 postupne dva razy znemožní hrozbu V:d4, ale umožní maty D:f7 a Db7 – v riešení je to naopak. Ide o modifikáciu témy Le Grandovcov.

Dvojťažkovú tému zápasu Saratov–Bratislava uskutočnil už pred 12 rokmi vo zdvojenej forme známy lotyšský šachový skladateľ Imants Kisis. Prvý pár predstavujú zvodnosti 1.Df3? b3 2.Sa5 mat a 1.Sa5? d2 2.Df3 mat, vstupom do druhého páru je zvodnosť 1.Vf3?. Pravda, v riešení treba uvádzať aj hrozby.


Vzad <<  >> Vpred