Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 2. 1988)


Problém č. 601

Valentin Rudenko a Viktor Čepižnyj

II. cena

Festival Odessa 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb2 Da7 Vf1 Vg1 Sd8 Se2 Jc4 Je3 Pe6 (9), č. Kg6 Vh2 Sg2 Sg3 Jh8 Ph4 h5 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 594 vyhrávajú: Cyril Cehelský z Humenného, Juraj Novák z Považskej Bystrice a Stanislav Sitár z Prievidze.

Riešenie problému č. 598 (Kondratiuk): 1. zvodnosť 1.Jb5? hrozí 2.J:c7 mat, 1...S:c5, S:e5 2.Ve7, Vf6 mat, 1...Ja6!, 2. zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.Ve7 mat, 1...S:c5, S:e5 2.D:c3, Vd6 mat, 1...D:c5!, riešenie 1.Dh5 hrozí 2.Vf6 mat, 1...S:c5, S:e5 2.Vd6, d:c3 mat. Po 1.Db5? a v riešení recipročná zámena matov, v prvej fáze navyše "obyčajná" zámena matov včítane dvoch hrozbových paradoxov. Moderná dvojťažka, ktorá by bola ozdobou každej súťaže.

Druhú cenu v tom istom turnaji získala renomovaná dvojica Valentín Rudenko (Dnepropetrovsk) a Viktor Čepižnyj (Moskva). Téma hrozbových paradoxov je v tejto skladbe spojená s príťažlivou poloväzbou, pričom treba vziať do úvahy zvodnosti 1.Vf3? a 1.Vf4?.


Vzad <<  >> Vpred