Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 2. 1988)


Problém č. 600

W. Grimshaw

Illustrated London News 1853

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka2 Dc4 Va8 Vb1 Sb3 Sf2 Pa5 c5 d6 (9), č. Kb7 Dh7 Vg6 Vh8 Se8 Sg7 Pa6 a7 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 593 vyhrávajú: Josef Kolář z Bratislavy, Václav Rohlena z Prahy a Josef Mikoška zo Starého Města pod Sněžníkem.

Riešenie problému č. 597 (Jerochin): 1. zvodnosť 1.f:g7? tempo 1...Je4~, J:c5, Jf2~ 2.Df6, Sc3, Vd3 mat, 1...b:c5!, 2. zvodnosť 1.D:b6? tempo 1...Je4~, J:c5 2.Sc3, D:c5 mat, 1...g:f6!, riešenie 1.Vf4 tempo 1...Jf2~, b:c5, g:f6 2.V:e4, Sc3, D:f6 mat. Predĺžená obrana J:c5 raz umožní, druhý raz znemožní mat Sc3, zaujímavý je však aj "návrat" matov Sc3 a D:f6 v riešení.

Problém s jubilejným číslom venujeme Angličanovi Walterovi Grimshawovi (12. 3. 1832 – 27. 12. 1890), jednému z vedúcich svetových šachových skladateľov polovice 19. storočia, víťazovi historickej prvej skladateľskej súťaže z roku 1852 a autorovi prototypu populárnej témy, ktorá dostala neskôr jeho meno. V tých časoch neboli ešte objavené možnosti rozvíjania obsahu dvojťažiek, Grimshaw však našiel prostriedky, ako upútať pozornosť aj na tento "krátky" útvar kompozičného šachu...


Vzad <<  >> Vpred