Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 3. 1988)


Problém č. 603

Valentin Rudenko

I. cena

Festival Odessa 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka5 Dh2 Sc1 Sh1 Je3 Je4 Pb5 c2 d6 g4 (10 kameňov), čierny Kd4 Vc4 Vh8 Sh5 Ja4 Jc8 Pc3 c5 d7 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 596 vyhrávajú: Júlia Čičmancová z Obýc, okr. Zlaté Moravce, Kamil Gálik z Myjavy a Roman Uhlár z Diviackej Novej Vsi, okr. Prievidza.

Riešenie problému č. 600 (Grimshaw): 1.Dg8!! hrozí 2.Sd5 mat, ale aj 1...K:a8 2.Sd5 mat s väzbou Se8. Skvelý úvodník vzbudil medzi vtedajšími riešiteľmi veľký ohlas, i keď v polovici 19. storočia sa viacej cenili náročné troj– až päťťažky.

Druhá skladateľská súťaž odesského festivalu mala určenú tému: predĺžený útok s opakovaním matov hrozieb vo variantoch riešenia. Elegantné zdvojenie témy sa podarilo veľmajstrovi Valentinovi Rudenkovi, keď po pokuse 1.Je4~? použil dvojitú hrozbu 2.Df4 a Jf5 mat. Pri hľadaní odskoku jazdca sa objaví jedna "menšia" a jedna hlavná zvodnosť. A aké bude riešenie?


Vzad <<  >> Vpred